Telefón

0915 269 099 (07:30 – 16:00 v pracovné dni)

Email

info @ kemper.sk

ARCTECH, s.r.o

Komenského 18B, 036 01 Martin, Slovensko
IČO: 36 417 611
DIČ: 2021801067
IČ DPH: 2021801067

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 14842/L zo dňa 2.4.

Peňažný ústav: Tatra banka a.s.
IBAN: SK50 1100 0000 0026 2402 6435