Vysokotlakové odsávacie zariadenia a systémy

Vysokovákuové odsávacie zariadenie pre jednotlivé pracoviská, zariadenia pre skupiny až štyroch pracovísk a tiež zariadenie na odsávanie horákov vo veľkých zváracích prevádzkach. Okrem odsávanie zváračského dymu priamo z horáka môžu byť odsávacie zariadenie vybavené aj štrbinovými alebo kužeľovými tryskami k odvádzaniu škodlivín.

Vysokotlakové filtračné zariadenie MiniFil

Vysokotlakové filtračné zariadenie s bezprašnou výmenou filtrov pre horákové odsávanie

» Ďalšie varianty

Vysokotlakové filtračné zariadenie Dusty

ľahké vysokovakuové odsávacie zariadenie s čistiteľným filtrom

» Ďalšie varianty