Odsávacie stoly a rezacie stoly

Odsávacie stoly od firmy KEMPER presvedčia vyváženým odsávacím výkonom a modulárnym poňatím. Odsávacie a páliace stoly sú dimenzovatelné pre najvyššie nároky a rôzne výkony pri rezaní plazmou a rôzne hrúbky plechov pri rezaní autogénom. K obmedzeniu prestojov je každý odsávací stôl vybavený zvlášť veľkou záchytnou vaňou na strusku umožňujúcou ľahké čistenie.

Odsávacie stoly pre manuálne využitie

Zváracie stoly a brúsiace stoly ako i rezacie stoly pre ručné použitie

» K produktovej skupine

Stoly pre rezacie zariadenia

Odsávacie a rezacie stoly pre automatické rezanie plazmou a rezanie kyslíkovo-palivové

» K produktovej skupine