Mobilné odsávacie zariadenia pre zvárací dym

Mobilné odsávacie systémy KEMPER slúžia na odsávanie dymu vznikajúceho pri zváraní a sú vhodné k príležitostnému až trvalému používaniu. Mobilné odsávacie systémy umožňujú vďaka vysokej mobilite a akčnému rádiu 360 stupňov zvlášť pružné nasadenie a obsahujú podľa potreby buď jednorázové filtre o ploche 13 až 42 m², alebo samoodčišťovacie filtre. Firma KEMPER ponúka pre každé nestále pracovisko ideálne riešenie. Vďaka certifikácii W3 sú odsávacie zariadenie vhodné aj pre zváranie chrómniklovej ocele.

Odsávacie zariadenie SmartMaster

Kompaktné odsávacie zariadenie pre občasné použitie pri zváraní

» Ďalšie varianty

Odsávacie zariadenie ProfiMaster s jedným odsávací ramenom

Odsávacie zariadenie pre zváranie v robustnej kvalitne s výkonne silným filtrom

» Ďalšie varianty

Odsávacie zariadenie ProfiMaster s dvoma odsávacími ramenami

Odsávacie zariadenie pre zváranie v robustnej kvalite s výkonovo silným filtrom

» Ďalšie varianty

Odsávacie zariadenie SmartFil

Odsávacie zariadenie pre zváranie s vysokou kapacitou s bezpečnou výmenou filtrov

» Ďalšie varianty

Odsávacie zariadenie MaxiFil

Odsávacie zariadenie pre zváranie s vysokou kapacitou s bezpečnou výmenou filtrov

» Ďalšie varianty

Odsávacie zariadenie MaxiFil

Odsávacie zariadenie s aktívnym uhlím pre zváranie s vysokou kapacitou s bezpečnou výmenou filtrov

» Ďalšie varianty

Odsávacie zariadenie Filter-Master XL

Odsávacie zariadenie pre zváranie ako základný model s čistitelným filtrom W3 testovaného IFA

» Ďalšie varianty

Odsávacie zariadenie MaxiFil Clean

Samoodčisťovacie filtračné a odsávacie zariadenie pre zváranie s bezkontaminačnou likvidáciou prachu

» Ďalšie varianty

Čistička vzduchu AirCO2NTROL

Čistička vzduchu pre separáciu aerosolov, vírusov a baktérií.

Čistička vzduchu AirCO2NTROL

» Ďalšie varianty