1977

Založenie spoločnosti KEMPER GmbH pánom Gerdom Kemperom v nemeckom meste Vreden.

Prvý produkt bol filtračný prístroj, zostavený v garáži a slúžil na odsávanie dymu pri zváraní, priamo v mieste vzniku (tzv. bodové zváranie).

1979
Spoločnosť KEMPER GmbH zamestnáva už z 10tich zamestnancov

Keďže produkty zaznamenávajú úspech, spoločnosť naberá nových zamestnancov a rozširuje výrobu.

1983

Výstavba vlastnej výrobne budovy s plochou 3600 m2 vo Vredene

Už po šiestich rokoch od založenia spoločnosti začali byť pôvodné priestory malé a KEMPER stavia prvú vlastnú budovu. Súčastne rozširuje výrobu o vypalovacie stoly.

1988

Založenie dcérskych spoločností vo Francúzku a USA

Dopyt po výrobkov v zahraničí neustále rastie a tak dcérske spoločnosti v USA a Francúzku začínajú zakladať celú radu nových pobočiek.

1989

Vedenie firmy sa rozšírilo o Karla Segberta, ktorý zodpovedá za úsek financií a controlling

S úspechom pribúdajú aj nové úlohy. Gerd Kemper sa naďalej venuje prioritne výrobkom a inováciám, preto na Karl Segbert poskytuje zakladateľom firmy podporu pri jej vedení.

1990

Založenie dcérskej spoločnosti v Holandsku

Napriek blízkosti sídla firmy KEMPER s hranicami Holandska, rodinná firma chce zostať blízko svojím zákazníkom. Logickým dôsledkom je dcérska spoločnosť v susednej zemi.

1991

Firma zamestnáva už 100 zamestnancov

Medzičasom sa stáva firma KEMPER najvýznamnejším zamestnávateľom v domácom Verdene a počet zamestnancov stúpol na trojmiestne číslo.

1992

Sťahovanie do dnešnej správnej budovy na ulici Von-Siemens-Straße vo Verdene

V priemyselnej zóne Gacel pri Verdene vzniká moderné administratívne centrum. Firma KEMPER ho plánuje tak, aby sa i v budúcnosti mohla rozširovať a mala dostatok miesta.

1992

Založenie dcérskej spoločnosti v Českej republike

Dcérska spoločnosť v Českej republike je zo začiatku v poradí len štvrtou novo založenou firmou.

1996

Založenie dcérskej spoločnosti vo Veľkej Británií

Po USA sa spoločnosť rozširuje na európskom kontinente. Vďaka piatej dcérskej spoločnosti získava takisto Veľká Británia stáleho kontaktného partnera a servis na mieste, čo je pre firmu KEMPER typické.

1998

Nové výrobné stredisko s plochou 4000 m2 vo Verdene

Výrobná plocha, vybudovaná v roku 1983, dosiahla svoje hranice. Investícia do ďalších 4000 m2 je tiež jasným signálom, ako sa KEMPER bude vyvíjať ďalším smerom. Výroba je flexibilnejšia a efektévnejšia.

1999

Založenie dcérskej spoločnosti v Španielsku

Posledná novo založená firma minulého tisícročia. Zo španielska sa firma KEMPER stará o všetkých zákazníkov na Pyrenejskom poloostrove.

2000

Prvé medzinárodné výrobné pracovisko v Českej republike

Od tohto momentu sa nevyrába len vo Verdene. Česká výroba dostala modernú halu, ktorá zvýšuje kapacitu firmy KEMPER.

2003

Skupina KEMPER zamestnáva už 150 zamestnancov a stala sa popredným dodávateľom a špecialistom pre systematické udržovanie čistého vzduchu na pracovisku.

2007

Rozšírenie vedenia firmy

O Björna Kempera, ktorý je zodpovedný za úseky marketing a odbyt a stáva sa novou tvárou KEMPER.

2008

Otvorenie novej správnej budovi a výrobnej budovy v Poříčí nad Sázavou s viac než 10 000 m2 plochy

Úspech firmy KEMPER vedie k rozširovaniu výroby zahájenej v roku 2000 v Českej republike. Táto dcérska spoločnosť sa vďaka tomu stáva vedľa sídla firmy vo Verdene najdôležitejším pracovisko.

2008

Otvorenie obchodného úseku Automatizácie

Otvára sa nový trh. Firma KEMPER využíva svoje dlhoročné skúsenosti v kovoobrábacom priemysle tiež k vývoji inovačných a inak orientovaných riešení v oblasti automatizácie.

2009

Založenie spoločnosti v Indii

Najmladšia firma v zahraničí je dcérska spoločnosť v Indii. Odtiaľ firma KEMPER distribuuje svoje produkty a stará sa o zákazníkov na ázijskom trhu.

2009

Vyznamenanie cenou za inovácie VDI

Iba jeden rok po otvorení obchodného úseku Automatizácie získava riešenie KEMPER renomované ocenenie za inováciu. Spolupráca s Fraunhoferským inštitútom preukazuje know how inžinierov vo Verdene.

2011

Rozvoj úseku Automatizácie založením firmy KEMPER STORATEC GmbH

Nové pracovisko v Nemecku doplňuje skupinu KEMPER.

2012

Firma zamestnáva okolo 300 zamestnancov

Za 35 rokov sa z domácej garážovej firmy stala firma s vedúcim postavením na trhu s technológiami a významným zamestnávateľom v regióne.

2014

Rozšírenie vedenia firmy

M.Schiller sa stal zodpovedný za oblasť financií a controlling.

2017

Dcérska spoločnosť v Poľsku

Reakcia na ďalší rastúci záujem o bezpečnosť a ochranu zdravia pri zváraní v Poľsku.

2018

Rast spoločnosti

Predaj prekračuje 40 miliónov eur a počet zamestnancov je približne 370 po celom svete.

2019

Rozširovanie vedenia spoločnosti

Frederic Lanz rozširuje okruh zodpovedných osôb a stáva sa zodpovedným za marketing a predaj. Björn Kemper je zodpovedný za strategický rozvoj značky KEMPER a globálnu expanziu skupiny KEMPER. Jeho švagor Michael Schiller je zodpovedný za výrobu, správu materiálov, riadenie a technológiu. Zakladateľ Gerd Kemper a dlhoročný obchodný riaditeľ Karl Segbert naďalej poskytujú spoločnosti KEMPER poradenstvo a podporu súčasnému manažmentu svojimi rozsiahlymi skúsenosťami.