Vetracie a ventilačné systémy pre haly

Či už sa jedná o pretlakový, alebo zmesový vetrací systém: Halové alebo priestorové odvetrávanie zváračského dymu je viac než doplnok k bodovému odsávanie. Tieto systémy zabezpečujú tiež ochranu zdravia pracovníkov na priľahlých pracoviskách. V ponuke sú samostatné riešenia, ako napríklad CleanAirTower ale aj komplexné systémy halového vetranie s potrubnými systémami. Halový vetrací systém pracuje na princípe neustálej vrstvové ventilácie, zlepšuje tak kvalitu vzduchu v priestore a šetrí až 70 percent nákladov na vykurovanie.

Priestorové vetranie CleanAirTowe SF 5000 s jednorázovým filtrom

Halové vetranie s pamäťovým filtrom a odsávacím výkonom 5 000 m3/h

» Ďalšie varianty

Halové vetranie CleanAirTower SF 9000 s jednorázovým filtrom

Halové vetranie s pamäťovým filtrom a odsávacím výkonom 9 000 m3/h

» Ďalšie varianty