Odsávacie stoly pre rezacie systémy

Podľa druhu použitia vzhľadom k hrúbke plechu a reznému prúdu ponúkame vhodné odsávacie a páliace stoly pre rezacie zariadenie. Odsávacie stoly firmy KEMPER sa skladajú z jednotlivých štandardných, vzájomne kombinovateľných modulov. Týmto spôsobom si možno zostaviť stôl ľubovoľnej veľkosti. Na udržanie čo najnižšieho výkonu odsávania a minimalizáciu energetických nákladov sú odsávacie stoly KEMPER ozdelené na segmenty so samostatným odsávaním.

Odsávací stôl KemTab Advance

Odsávací a páliaci stôl pre stredné až vysoké nároky

» K produktu

Odsávací stôl KemTab HiEnd

Robustný odsávací a páliaci stôl pre najvyššie nároky

» K produktu